«Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: ένα βήμα προς το όνειρο»

Η μονάδα

Στην προσπάθεια και επιθυμία μας να προσφέρουμε ότι καλύτερο στον τομέα μας διαρρυθμίσαμε πρωτοποριακά ένα τετραώροφο κτίριο, ούτως ώστε ο κάθε όροφος - αν και αυτόνομος - να αποτελεί μέρος ενός άψογα λειτουργικού συνόλου. Ο χώρος δε στον οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, είναι αυτός του εργαστηρίου - χειρουργείου που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που προσφέρει ιδανικές συνθήκες αποστείρωσης για τις καλύτερες προϋποθέσεις καλλιέργειας των εμβρύων καθώς και θεραπείας των γυναικών. Ως Εμβρυο a.r.t. αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της υπογονιμότητας με επιστημονικό αλλά συνάμα και ανθρώπινο τρόπο. Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο κάθε ζευγάρι να νιώθει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αισιοδοξία για την έκβαση της θεραπείας του. Η παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα πλαίσια επιτεύξεως εγκυμοσύνης γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που να μειώνεται ο χρόνος αλλά και η ψυχολογική πίεση που αυτές οι διαδικασίες απαιτούν.

Η ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εμβρυο a.r.t. αποτελείται από ιατρούς-γυναικολόγους εξειδικευμένους στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κλινικούς εμβρυολόγους, ιατρούς αναισθησιολόγους, μαίες, ψυχολόγο-σύμβουλο υπογονιμότητας, και γραμματεία.
Ιδρυτικά Μέλη
Εμβρυολόγοι
Ιατροί - Αναισθησιολόγοι
Σύμβουλος Υπογονιμότητας - Ψυχολόγος
Προσωπικό

Υπηρεσίες

Στη Μονάδα αναπαραγωγικής ιατρικής Έμβρυο a.r.t παρέχονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες για τα ζευγάρια που χρειάζονται οποιονδήποτε βαθμό υποβοήθησης για να τεκνοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Μονάδα περιλαμβάνουν:

 • Αρχική συνέντευξη, κλινική εξέταση, συμβουλευτική, χάραξη στρατηγικής, καθορισμός θεραπείας.
 • Υπερηχογραφική παρακολούθηση προγραμμάτων πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας-ελεγχόμενης ωοθηκικής διέγερσης.
 • Σπερματέγχυση (ομόλογος-ετερόλογος) έπειτα από επεξεργασία σπέρματος.
 • Ωοληψία
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (κλασσική και μικρογονιμοποίηση)
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύων (Αssisted Hatching)
  • Εφαρμόζεται σε ζευγάρια με ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών εξωσωματικής, σε ζευγάρια όπου η γυναίκα είναι προχωρημένης ηλικίας, ή όταν διαπιστώνεται ότι η ζώνη των εμβρύων είναι ασυνήθιστα παχιά
 • Καλλιέργεια βλαστοκύστεων
  • Θεωρείται ιδιαιτέρως χρήσιμη επί ιστορικού πολλαπλών αποτυχιών εξωσωματικής
 • Εμβρυομεταφορά
  • Πραγματοποιείται πάντα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και με την χρήση ειδικών ατραυματικών καθετήρων, ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα
 • Κρυοσυντήρηση εμβρύων
  • Τα έμβρυα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε μεταγενέστερο κύκλο (είτε φυσικό, είτε τεχνητό με ορμονική υποστήριξη)
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων
  • Αποτελεί σωτήρια επιλογή για γυναίκες που πρόκειται να λάβουν χημειοθεραπεία. Επίσης ολοένα και περισσότερες γυναίκες που για κοινωνικούς λόγους δεν σκοπεύουν να κάνουν οικογένεια στο εγγύς μέλλον, ζητούν πληροφορίες για την δυνατότητα αυτή
 • Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση
  • Η βιοψία εμβρύων πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους στον τομέα αυτόν εμβρυολόγους της Μονάδας. Συνήθως εφαρμόζεται σε ζευγάρια που αμφότεροι είναι φορείς β-μεσογειακής αναιμίας ή κυστικής ίνωσης, είτε σε ζευγάρια όπου απαιτείται η εξέταση των εμβρύων τους για χρωμοσωμιακές διαταραχές λόγω πολλαπλών αποτυχιών, πολλαπλών αποβολών ή μη φυσιολογικού καρυοτύπου γονέα.
 • Λήψη σπέρματοζωαρίων με τεχνική MESA ή TESE
  • Πραγματοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις αζωοσπερμίας
 • Υστεροσκόπηση (διαγνωστική και μικροεπεμβατική)
  • Πραγματοποιείται στον χώρο της Μονάδας με την μοναδική τεχνική ελαχίστης παρέμβασης (vaginoscopic hysteroscopy), κατά την οποία, χωρίς να απαιτείται διαστολή τραχήλου είναι δυνατή η δίοδος υστεροσκοπίου που φέρει κανάλι εργασίας ώστε με την χρήση ειδικών εργαλείων να αφαιρούνται πολύποδες έως και 1 cm ή να διορθώνονται διαφράγματα μήτρας.
 • Αιμοληψία για ορμονολογικούς προσδιορισμούς
 • Συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης ζευγαριών από ψυχολόγο εξειδικευμένο σε θέματα υπογονιμότητας.
Γ. Αναστασίου 8, 115 24, Παλαιό Ψυχικό, Ελλάδα